INFORMACJE OGÓLNE

TIM Polska Sp. z o.o.

Technologie Innowacje Medycyna - Polska Sp. z o.o. powołana została we wrześniu 2003 roku przez osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia i sektorem zaawansowanych technologii informatycznych. Spółka jest przedsięwzięciem celowym, ukierunkowanym na zdalny transfer kwalifikowanej wiedzy medycznej i poza medycznej do lekarzy i lekarzy dentystów, a także pozostałych grup zawodowych objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego.

Od 2005 roku jesteśmy Operatorem Medycznej Platformy Edukacyjnej (MPE) i jednocześnie producentem multimedialnych programów edukacyjnych. Działamy w sieci internetowej z ograniczonym dostępem (www.medycyna.org.pl), gdzie stworzyliśmy nowoczesną bibliotekę naukową, która umożliwia osobom z uprawnieniami zawodowymi dostęp on-line do zasobów współczesnej wiedzy.

Ideę nowoczesnego kształcenia wciąż próbujemy rozwijać. Żyjemy wszak w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji. Dlatego też począwszy od 2015 roku - w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej – umożliwiamy dostęp do wybranych sekcji MPE osobom bez uprawnień zawodowych (np. pacjentom, studentom medycyny, menedżerom, uczniom).

Skuteczna działalność naszej Spółki jest możliwa dzięki zastosowaniu zadaniowej struktury organizacyjnej. Bazuje ona na "sieci przymierza", którą tworzą współpracujące ze sobą krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze, a także organizacje samorządu zawodowego i towarzystwa naukowe sektora ochrony zdrowia.

NASZE PRZYKŁADOWE PRODUKCJE


Emocje, komunikacja.


Ubiór, depresja.


Motywacje, możliwości.


U psychiatry.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Andrzej Ludwicki - Prezes Zarządu
Waldemar Troć - Dyrektor ds. Nowych Technologii, Wiceprezes Zarządu
Dariusz Koradecki - Dyrektor ds. Operacyjnych, Wiceprezes Zarządu
Mariola Romańska - Dyrektor ds. Współpracy Naukowej, Wiceprezes Zarządu
Henryk M. Bielicki - Dyrektor ds. Strategii Handlowych
Elżbieta Barcikowska-Szydło - Doradca Prawny
Claudia Frendler-Bielicka - Radca Prawny

RADA KONSULTACYJNA

Dorota Howard - USA
Jonathan Howard - USA
Suzette Richards - Wlk. Brytania
Peter Charalambos - Wlk. Brytania

KONTAKT

TIM Polska Sp. z o.o.

Technologie Innowacje Medycyna - Polska Sp. z o.o.


ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa

Tel. centrala: +48 22 851 0001,
fax: +48 22 851 0002,
Tel. komórkowy: +48 666 036 936

biuro@tim-polska.com.pl
info@medycyna.org.pl